Елена Хаджиева и кол. Нова практическа граматика на българския език за чужденци

Учебната книга Нова практическа граматика на българския език за чужденци е предназначена за чуждестранни граждани, изучаващи български език, както и за всички, интересуващи се от ясни граматически правила и разговорни тенденции, характерни за съвременната българска езикова ситуация.
Идеята зад създаването на Нова практическа граматика на българския език за чужденци е тя да стане за чуждестранните студенти това, което са граматиките на П. Пашов, Р. Влахова и С. Косева са за носителите на българския език – основна книга и ориентир за съвременната езикова култура.
Съдържанието е съставено от четири части – 1. Фонетика; 2. Граматика; 3. Етикет и фразеология; 4. От трудното към лесното – поредица от някои от статиите на съставителите, посветени на типичните трудности при изучаването на българския език от чуждестранни граждани, носители на различни славянски и германски (английски и др.) езици.
Теоретичното представяне от дяловете фонетика, морфология и синтаксис освен по традиционния описателен модел и с помощта на визуализации – таблици и схеми. Този подход улеснява усвояването на граматическите особености на българския език и спомага за целта на учебното помагало – езиковите факти да бъдат възприети по-лесно и да се повиши лингвистичната компетентност на обучаваните. Следват упражнения, чрез които студентите да затвърдят познанията си за най-важните граматически единици чрез практиката.
При структурирането на езиковия материал е използван напълно нов принцип – представянето на граматическия дял (морфология) е обобщено в резюме на английски език, което синтезира основните акценти от лингвистичната информация. Това със сигурност улеснява ориентацията на чужденците в научната терминология. Застъпени са възможни аналогии и открояване на различия спрямо английската граматика, които са от практическа позла за овладяване на българската.
Граматиката съдържа и няколко приложения, с които чужденците да започнат да забелязват интерферентни грешки (От трудното към лесното), да започнат да отличават основни маркери на разговорния език и прилагането му в различни речеви ситуации (Етикет и фразеология).
Нова практическа граматика на българския език за чужденци е първата подобна в българската лингвистична литература и е в синхрон с европейските образователни политики.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑