Михаил Вешим. БОХЕМИ, НО НЕ ЧАК ДОТАМ

Може да прочетете рецензията на писателя Михаил Вешим, публикувана на сайта Liternet.bg. Тя е разширен вариант на думите, които той произнесе на премиерата на Бохемските кафенета на соца. В нея той обсъжда темата за “различните истини”, останали след соца днес, истини, които са ясни за хората преживели този период, но не и за тези след тях.

Прочетеното действа като хапче “гинко-билоба” – опреснява паметта. Защото диагнозата е видна: колективна загуба на памет, щом се заговори за близкото минало – онова, с което се разделихме преди повече от четвърт век. Това време, наричано за краткост – соца, още не е получило еднозначна обществена оценка и твърде различно се разказва от обикновени хора, историци, кинодокументалисти или мемоаристи. Уж се разсекретиха архиви, уж излязоха неизвестни факти, но като че ли няма една истина, а има различни истини… Пост-истини, както е прието сега да се използва този евфемизъм за думата лъжа.

via Михаил Вешим – Бохеми, но не чак дотам

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: