В-к Дума. Как австрийските вестници реагират и отразяват Априлското въстание

Можете да прочетете повече информация за книгата на Димитър Драндийски Априлското въстание в пресата на Австро-Унгария и за отзвука, който Априлското въстание предизвиква в обществото на Австро-Унгария, в публикуваната от в-к Дума.   Как австрийските вестници реагират и отразяват Априлското въстание По повод 140 г. от избухването на Априлското въстание излиза от печат книгата "Априлското въстание в пресата... Continue Reading →

Advertisements

Елена Хаджиева и кол. Разбирам и говоря

Разбирам и говоря е помагало, подходящо за всички чуждестранни студенти в учебни заведения, където се изучава български език и култура. В помагалото има баланс между теория и практика, а начинът на поднасяне на информация позволява и самоподготовка на чуждестранни граждани в България и извън страната...

Хераклит. Проникновения

В този малък том са събрани оцелелите то днес идеи на Хераклит. Макар и да са минали над 2000 години от написването им, тяхната актуалност остава и до днес.

Мариана Малинова Тиен. Българо-китайски отношения в съвременния период

Главната теза в този научен труд се изразява в ключовите думи „българо-китайски отношения“, „визити“, „българо-китайски бизнес форуми“, „двустранно сътрудничество“, „китайски инвестиции“. Учредяването на КНР като един от първостепенните фактори...

Емил Верхарн. Пламъци над календара

Гъвкавото слово на този белгиец е будило възхищение в не един от великите му съвременници, сред които могат да се откроят: Райнер Мария Рилке, Андре Жид, Морис Метерлинк, Огюст Роден, Стефан Цвайг, Валерий Брюсов и др. Сред тях се нареждат също Светослав Минков и...

Елена Хаджиева и кол. Нова практическа граматика на българския език за чужденци

Това е първата граматика на българския език, която е специално адаптирана за чужденци. Идеята зад създаването на Нова практическа граматика на българския език за чужденци е тя да стане за чуждестранните студенти това, което са граматики на П. Пашов, Р. Влахова и С. Косева са за носителите на българския език – основна книга и ориентир за съвременната...

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑